Doradztwo

Diagnoza systemu przed wdrożeniem

Służymy Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania wg standardu ISO warto sprawdzić jego zgodność z wybranym standardem. Konsultant na miejscu dokonuje oceny stosowanej dokumentacji, systemów, rozmawia z pracownikami o stosowanych praktykach. Na tej podstawie przygotowuje raport opisujący zgodność z wymaganiami normy. Wskazuje obszary wymagające zmian. Podpowiada możliwe do zastosowania rozwiązania.na wszystkich etapach przygotowania organizacji do certyfikacji

Posiadanie tych informacji pozwoli na oszacowanie kosztów i czasu wdrożenia. Pomaga również w zaplanowaniu działań jeśli organizacja podjęła decyzję o samodzielnym dostosowaniu do wymagań normy.

Konsultacje

Nasi konsultanci pomagają organizacjom na wszystkich etapach wdrożenia systemu. Konsultacje mogą być realizowane na podstawie zawartej umowy w całym projekcie przygotowania organizacji do certyfikacji. Z Klientem ustalana jest liczna dni potrzebna do przygotowania dokumentacji, szkoleń, przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Liczba ta dostosowywana jest do  zakresu prac: przygotowania do audytu certyfikującego czy audytu nadzoru. Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji tylko w wybranym zakresie, np. opracowaniu dokumentacji lub skorzystania z „krótkich” konsultacji godzinowych.

Przeprowadzenie audytów wewnętrznych

Niezależnie od tego czy organizacja przygotowuje się do audytu certyfikującego, czy nadzoru zawsze konieczne jest przeprowadzenie audytów wewnętrznych. Nie wszystkie firmy decydują się na szkolenie „swoich” audytorów. Zadania te mogą wykonać nasi konsultanci. Praca polega na przygotowaniu programu, planu, przeprowadzeniu audytu i opracowaniu raportu ze wskazaniem konieczności wdrożenia działań korygujących. Istnieje możliwość nawiązania współpracy długofalowej, ze stałym konsultantem, co zdecydowanie obniża koszty.

 

Przeprowadzenie analizy ryzyka

Każda organizacja wdrażająca lub utrzymująca system zarządzania zgodny z ISO zobowiązana jest do przeprowadzania analizy ryzyka. Jest to proces cykliczny. Nasi konsultanci mogą przekazać Państwu metodykę przeprowadzenia analizy ryzyka, przeprowadzić analizę, omówić konieczność wprowadzenia działań, przygotować raport. Proces ten możemy przeprowadzić 1-razowo lub cyklicznie.

Dysponujemy również audytorskim oprogramowaniem Certus Risk Analyzer, które ułatwia  samodzielne przeprowadzanie analizy ryzyka.

Doradztwo

Diagnoza systemu przed wdrożeniem

Służymy Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania wg standardu ISO warto sprawdzić jego zgodność z wybranym standardem. Konsultant na miejscu dokonuje oceny stosowanej dokumentacji, systemów, rozmawia z pracownikami o stosowanych praktykach. Na tej podstawie przygotowuje raport opisujący zgodność z wymaganiami normy. Wskazuje obszary wymagające zmian. Podpowiada możliwe do zastosowania rozwiązania.na wszystkich etapach przygotowania organizacji do certyfikacji

Posiadanie tych informacji pozwoli na oszacowanie kosztów i czasu wdrożenia. Pomaga również w zaplanowaniu działań jeśli organizacja podjęła decyzję o samodzielnym dostosowaniu do wymagań normy.

Konsultacje

Nasi konsultanci pomagają organizacjom na wszystkich etapach wdrożenia systemu. Konsultacje mogą być realizowane na podstawie zawartej umowy w całym projekcie przygotowania organizacji do certyfikacji. Z Klientem ustalana jest liczna dni potrzebna do przygotowania dokumentacji, szkoleń, przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Liczba ta dostosowywana jest do  zakresu prac: przygotowania do audytu certyfikującego czy audytu nadzoru. Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji tylko w wybranym zakresie, np. opracowaniu dokumentacji lub skorzystania z „krótkich” konsultacji godzinowych.

Przeprowadzenie audytów wewnętrznych

Niezależnie od tego czy organizacja przygotowuje się do audytu certyfikującego, czy nadzoru zawsze konieczne jest przeprowadzenie audytów wewnętrznych. Nie wszystkie firmy decydują się na szkolenie „swoich” audytorów. Zadania te mogą wykonać nasi konsultanci. Praca polega na przygotowaniu programu, planu, przeprowadzeniu audytu i opracowaniu raportu ze wskazaniem konieczności wdrożenia działań korygujących. Istnieje możliwość nawiązania współpracy długofalowej, ze stałym konsultantem, co zdecydowanie obniża koszty.

 

Przeprowadzenie analizy ryzyka

Każda organizacja wdrażająca lub utrzymująca system zarządzania zgodny z ISO zobowiązana jest do przeprowadzania analizy ryzyka. Jest to proces cykliczny. Nasi konsultanci mogą przekazać Państwu metodykę przeprowadzenia analizy ryzyka, przeprowadzić analizę, omówić konieczność wprowadzenia działań, przygotować raport. Proces ten możemy przeprowadzić 1-razowo lub cyklicznie.

Dysponujemy również audytorskim oprogramowaniem Certus Risk Analyzer, które ułatwia  samodzielne przeprowadzanie analizy ryzyka.

Shopping Cart