Certus Risk Analyzer

Certus Risk Analyzer to aplikacja webowa do analizy ryzyka, która umożliwia użytkownikom ocenę i zarządzanie ryzykiem w różnych obszarach. Aplikacja posiada prosty i przejrzysty interfejs oraz funkcje, które umożliwią użytkownikom przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka w kontekście ich organizacji, projektów lub procesów. Aplikacja oferuje różnorodne rozwiązania, które pomagają użytkownikom w identyfikacji, ocenie, monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Aplikacja jest możliwa do zainstalowania na środowisku klienta. Istnieje również dostosowanie aplikacji do wymagań Klienta po przez zmianę interfejsu, czy tez wdrożenie indywidualnych rozwiązań w ramach wymagań Klienta.

Aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia profili ryzyka, w których mogą zdefiniować różne czynniki ryzyka, takie jak finansowe, operacyjne, prawne, technologiczne itp. Użytkownicy mogą dodawać informacje dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka oraz jego wpływu na organizację.

Interfejs aplikacji jest zwykle intuicyjny i dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do narzędzi analizy ryzyka z dowolnego miejsca i urządzenia. Aplikacje te często zapewniają również funkcje tworzenia raportów z wynikami analizy ryzyka, umożliwiając współpracę i komunikację między różnymi członkami zespołu.

Obecnie aplikacja oferuje:

 • Możliwość dodania 100 użytkowników o różnych poziomach dostępu  (Administrator, moderator, użytkownik)
 • Możliwość stworzenia listy procesów oraz aktywów wraz z przypisaniem do nich właścicieli
 • Stworzenie listy ryzyka wraz z podatnościami
 • Stworzenie własnej metodyki analizy ryzyka lub skorzystanie z gotowej (aplikacja umożliwia korzystanie z kilku metodyk na raz)

W ramach tworzenia własnej metodyki organizacja może określić skale prawdopodobieństwa  oraz kryteria skutków dla jakich dokonywana jest ocena ryzyka oraz ustalić próg monitorowania oraz akceptacji ryzyka

 • Dokonanie oceny ryzyka dla wybranych obszarów na podstawie utworzonej metodyki
 • Utworzenie planów postepowania z ryzykiem i wybranie strategii postepowania dla ryzyk nieakceptowalnych
 • Generowanie raportu z oceny ryzyka oraz planów postepowania do formatu PDF
 • Prowadzenie biblioteki dokumentów (wskazywanie adresów dokumentów / możliwa implementacja wgrywania dokumentów do bazy aplikacji)

Interfejs aplikacji jest zwykle intuicyjny i dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do narzędzi analizy ryzyka z dowolnego miejsca i urządzenia. Aplikacje te często zapewniają również funkcje tworzenia raportów z wynikami analizy ryzyka, umożliwiając współpracę i komunikację między różnymi członkami zespołu.

Certus Risk Analyzer to aplikacja webowa do analizy ryzyka, która umożliwia użytkownikom ocenę i zarządzanie ryzykiem w różnych obszarach. Aplikacja posiada prosty i przejrzysty interfejs oraz funkcje, które umożliwią użytkownikom przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka w kontekście ich organizacji, projektów lub procesów. Aplikacja oferuje różnorodne rozwiązania, które pomagają użytkownikom w identyfikacji, ocenie, monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Aplikacja jest możliwa do zainstalowania na środowisku klienta. Istnieje również dostosowanie aplikacji do wymagań Klienta po przez zmianę interfejsu, czy tez wdrożenie indywidualnych rozwiązań w ramach wymagań Klienta.

Aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia profili ryzyka, w których mogą zdefiniować różne czynniki ryzyka, takie jak finansowe, operacyjne, prawne, technologiczne itp. Użytkownicy mogą dodawać informacje dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka oraz jego wpływu na organizację.

Interfejs aplikacji jest zwykle intuicyjny i dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do narzędzi analizy ryzyka z dowolnego miejsca i urządzenia. Aplikacje te często zapewniają również funkcje tworzenia raportów z wynikami analizy ryzyka, umożliwiając współpracę i komunikację między różnymi członkami zespołu.

Obecnie aplikacja oferuje:

 • Możliwość dodania 100 użytkowników o różnych poziomach dostępu  (Administrator, moderator, użytkownik)
 • Możliwość stworzenia listy procesów oraz aktywów wraz z przypisaniem do nich właścicieli
 • Stworzenie listy ryzyka wraz z podatnościami
 • Stworzenie własnej metodyki analizy ryzyka lub skorzystanie z gotowej (aplikacja umożliwia korzystanie z kilku metodyk na raz)

W ramach tworzenia własnej metodyki organizacja może określić skale prawdopodobieństwa  oraz kryteria skutków dla jakich dokonywana jest ocena ryzyka oraz ustalić próg monitorowania oraz akceptacji ryzyka

 • Dokonanie oceny ryzyka dla wybranych obszarów na podstawie utworzonej metodyki
 • Utworzenie planów postepowania z ryzykiem i wybranie strategii postepowania dla ryzyk nieakceptowalnych
 • Generowanie raportu z oceny ryzyka oraz planów postepowania do formatu PDF
 • Prowadzenie biblioteki dokumentów (wskazywanie adresów dokumentów / możliwa implementacja wgrywania dokumentów do bazy aplikacji)

Interfejs aplikacji jest zwykle intuicyjny i dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do narzędzi analizy ryzyka z dowolnego miejsca i urządzenia. Aplikacje te często zapewniają również funkcje tworzenia raportów z wynikami analizy ryzyka, umożliwiając współpracę i komunikację między różnymi członkami zespołu.

Certus Risk Analyzer to aplikacja webowa do analizy ryzyka, która umożliwia użytkownikom ocenę i zarządzanie ryzykiem w różnych obszarach. Aplikacja posiada prosty i przejrzysty interfejs oraz funkcje, które umożliwią użytkownikom przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka w kontekście ich organizacji, projektów lub procesów. Aplikacja oferuje różnorodne rozwiązania, które pomagają użytkownikom w identyfikacji, ocenie, monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Aplikacja jest możliwa do zainstalowania na środowisku klienta. Istnieje również dostosowanie aplikacji do wymagań Klienta po przez zmianę interfejsu, czy tez wdrożenie indywidualnych rozwiązań w ramach wymagań Klienta.

Aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia profili ryzyka, w których mogą zdefiniować różne czynniki ryzyka, takie jak finansowe, operacyjne, prawne, technologiczne itp. Użytkownicy mogą dodawać informacje dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka oraz jego wpływu na organizację.

Interfejs aplikacji jest zwykle intuicyjny i dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do narzędzi analizy ryzyka z dowolnego miejsca i urządzenia. Aplikacje te często zapewniają również funkcje tworzenia raportów z wynikami analizy ryzyka, umożliwiając współpracę i komunikację między różnymi członkami zespołu.

Obecnie aplikacja oferuje:

 • Możliwość dodania 100 użytkowników o różnych poziomach dostępu  (Administrator, moderator, użytkownik)
 • Możliwość stworzenia listy procesów oraz aktywów wraz z przypisaniem do nich właścicieli
 • Stworzenie listy ryzyka wraz z podatnościami
 • Stworzenie własnej metodyki analizy ryzyka lub skorzystanie z gotowej (aplikacja umożliwia korzystanie z kilku metodyk na raz)

W ramach tworzenia własnej metodyki organizacja może określić skale prawdopodobieństwa  oraz kryteria skutków dla jakich dokonywana jest ocena ryzyka oraz ustalić próg monitorowania oraz akceptacji ryzyka

 • Dokonanie oceny ryzyka dla wybranych obszarów na podstawie utworzonej metodyki
 • Utworzenie planów postepowania z ryzykiem i wybranie strategii postepowania dla ryzyk nieakceptowalnych
 • Generowanie raportu z oceny ryzyka oraz planów postepowania do formatu PDF
 • Prowadzenie biblioteki dokumentów (wskazywanie adresów dokumentów / możliwa implementacja wgrywania dokumentów do bazy aplikacji)

Interfejs aplikacji jest zwykle intuicyjny i dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do narzędzi analizy ryzyka z dowolnego miejsca i urządzenia. Aplikacje te często zapewniają również funkcje tworzenia raportów z wynikami analizy ryzyka, umożliwiając współpracę i komunikację między różnymi członkami zespołu.

Shopping Cart