Strona główna » rodo » Kurs Specjalista ds. RODO

Kurs Specjalista ds. RODO

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

369.00 

Opis produktu

Szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących uzyskać wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących Ochrony Danych Osobowych.

Wygodna i łatwa w odbiorze forma przekazu bez wątpienia usprawni proces wdrożenia wymagań RODO do Państwa Organizacji. Przedstawiony e-learning zawiera nie tylko omówienie wymagań, ale również wzory dokumentów, które należy wprowadzić do Przedsiębiorstwa w ramach wymagań ww. Rozporządzenia. Dokumenty zawarte w e-learningu dołączone są w wersji edytowalnej wraz z komentarzami ułatwiającymi dostosowanie ich do konkretnych sytuacji.

 

Każdy kursant po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymuje Certyfikat „Specjalisty ds. RODO” w wersji elektronicznej.

Istnieje możliwość wykupienia papierowej wersji certyfikatu ukończonego przez Państwa szkolenia.

 

Chcesz poznać wymagania RODO i wprowadzić je w życie za sprawą gotowych wzorów dokumentów?

Proponujemy Państwu wygodne i praktyczne szkolenie e-learningowe.

 

Moduły szkolenia:

1.Wprowadzenie do kursu

2. Dane osobowe

 • Prawo i funkcje w ochronie danych osobowych
 • Czym jest RODO?
 • Obowiązki przedsiębiorstwa w kwestii ochrony danych
 • Terminy i definicje
 • Co to są dane osobowe?
 • Scenka: Identyfikacja danych osobowych
 • Grupy danych osobowych
 • Co nie jest daną osobową?
 • Kary finansowe

3. Ochrona danych osobowych

 • Poziomy zabezpieczeń
 • Obszary zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie budynku
 • Zabezpieczenie pomieszczeń
  – Ćwiczenie: Cele stosowania
 • Zabezpieczenie komputerów stacjonarnych
  – Login i hasło
 • Zabezpieczenie urządzeń mobilnych
  – Urządzenia mobilne
  – Kryptografia
  – Zagrożenia i podatności urządzeń mobilnych
 • Zabezpieczenie przechowywania
 • Zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi

4. Przetwarzanie danych osobowych

 • Co to jest przetwarzanie danych?
 • Warunki przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  – Forma zgody na przetwarzanie danych osobowych
  – Wycofanie zgody
  – Przetwarzanie danych bez zgody
  – Obowiązek informacyjny
  – Przetwarzanie danych szczególnej kategorii
  – Przetwarzanie danych osobowych pracowników
  – Czy mogę powierzyć przetwarzanie danych?

5. Rejestry przetwarzania danych osobowych

 • Czym są rejestry przetwarzania danych osobowych
 • Kiedy należy prowadzić rejestr przetwarzania danych osobowych?
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania

6. Dokumentacja

 • Podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienia do przetwarzania danych
 • Realizacja praw osób fizycznych
 • Obowiązki w przypadku pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą
 • Minimalne wymogi umowy o powierzenie danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych

7. Zakończenie

Egzamin

 

Materiał szkoleniowy zawiera:

 • nowoczesne scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji,
 • praktyczne porady i prostą interpretację wymagań,
 • przejrzyste schematy i opisy.
 • gotowe wzory dokumentów z wyjaśnieniami w wersji edytowalnej
 • egzamin
 • Certyfikat „Specjalisty ds. RODO”

 

Uwaga: Przy zakupie dla większej ilości osób cena jest ustalana indywidualnie!

Dostęp do szkolenia: 30 dni

Kurs zdalny jest realizowany na platformie Moodle. Po wykupieniu szkolenia uczestnik dostaje indywidualny dostęp do platformy z udostępnionym kursem.

Shopping Cart