Strona główna » ISO 14001 » Kurs Pełnomocnik ISO 14001

Kurs Pełnomocnik ISO 14001

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

615.00 

Opis produktu

Szkolenie Pełnomocnik PN-EN ISO 14001  skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego wg  PN-EN ISO 14001.

Materiał szkoleniowy został przygotowany tak, aby maksymalnie pomóc osobie pełniącej funkcję pełnomocnika w przygotowaniu organizacji do certyfikacji.

Chcesz poznać wymagania normy ISO 14001 i umieć je wdrożyć w organizacji?

 

ZOBACZ DEMO SZKOLENIA

Proponujemy szkolenie e-learningowe zawierające:

– scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji, z udziałem: pełnomocnika, trenera, zarządu, kierownictwa organizacji, audytora wewnętrznego,
– praktyczne porady i prostą interpretację wymagań normy,
– przykłady stosowanych w systemie dokumentów:
•    polityka środowiskowa, program środowiskowy, aspekty środowiskowe,
•    procedury: Audytowania, działań korygujących i zapobiegawczych, Postępowania z niezgodnościami, Nadzór nad dokumentacją i zapisami,
•    procedura Identyfikacji aspektów, planowania i nadzoru nad realizacją celów i zadań środowiskowych, Monitorowanie środowiskowe, Monitorowanie zmian w przepisach prawnych i innych, Zapobieganie, planowanie i postępowanie w przypadku awarii,
•    procedura Oceny dostawców,
•    Księga środowiskowa.

Moduły szkolenia:

Wprowadzenie do kursu

Moduł I – Obowiązki i zadania pełnomocnika

 • Obowiązki i zadania pełnomocnika
 • Obowiązki i zadania pełnomocnika cd.
 • Pamiętaj:
 • Nowe obowiązki pełnomocnika to:
 • Uwaga:
 • Kwalifikacje
 • Integracja ISO 14001
 • Test sprawdzający

Moduł II – Etapy wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego

 • Etapy wdrożenia
 • Test sprawdzający

Moduł III – Wymagania normy ISO 14001

 • Terminy i definicje
 • Kontekst
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena efektów działalności
 • Doskonalenie
 • Niezgodności
 • Ćwiczenie

Moduł IV – Procedury

 • Procedury
 • Procedury systemowe
 • Procedury pozostałe
 • Księga Środowiskowa
 • Księga Środowiskowa cd.

Moduł V – Audyt certyfikujący

 • Audit certyfikacyjny
 • Etap 1 auditu certyfikującego – audit dokumentacji:
 • Etap 2 auditu certyfikującego składa się z:
 • Spotkanie Trenera z Pełnomocnikiem
 • Test sprawdzający
 • Zakończenie
 • Egzamin końcowy

Po ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat w formacie PDF.

Istnieje możliwość wykupienia papierowej wersji certyfikatu ukończonego przez Państwa szkolenia.

Dostęp do szkolenia: 30 dni

Kurs zdalny jest realizowany na platformie Moodle. Po wykupieniu szkolenia uczestnik dostaje indywidualny dostęp do platformy z udostępnionym kursem.

 

Shopping Cart