Strona główna » rodo » Ochrona danych osobowych– kurs podstawowy dla pracowników

Ochrona danych osobowych– kurs podstawowy dla pracowników

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

100.00 

Opis produktu

Szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących uzyskać wiedzę dotyczącą Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Kurs realizuje wymóg ustawowy szkolenia pracowników organizacji z zakresu ochrony danych osobowych. Każdy kursant po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat.

Uwaga: Przy zakupie dla większej ilości osób cena jest ustalana indywidualnie!

 

Szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących uzyskać wiedzę dotyczącą Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Szkolenie obejmuje opis wymagań RODO i  pojęć występujących w Rozporządzeniu. Wyjaśnione zostają kwestie związane z zasadami przetwarzania danych, zgodami na przetwarzanie oraz rejestrem czynności przetwarzania danych. Szkolenie obejmuje również treści dotyczące kluczowych zmian i ochrony danych osobowych.

Kurs realizuje wymóg ustawowy szkolenia pracowników organizacji z zakresu ochrony danych osobowych. Każdy kursant po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat. Oferujemy duże zniżki przy szkoleniu większej liczby pracowników z organizacji.

 

Chcesz poznać wymagania RODO i wprowadzić je w życie?

Proponujemy Państwu wygodne i praktyczne szkolenie e-learningowe.

Moduły szkolenia:

Wprowadzenie do kursu

1.Dane osobowe

 • Prawo i funkcje w ochronie danych osobowych
 • Czym jest RODO?
 • Obowiązki przedsiębiorstwa w kwestii ochrony danych
 • Terminy i definicje
  – Ćwiczenie
 • Co to są dane osobowe?
 • Scenka: Identyfikacja danych osobowych
 • Grupy danych osobowych
 • Co nie jest daną osobową?
 • Kary finansowe

2. Ochrona danych osobowych

 • Poziomy zabezpieczeń
 • Obszary zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie budynku
 • Zabezpieczenie pomieszczeń
  – Ćwiczenie: Cele stosowania
 • Zabezpieczenie komputerów stacjonarnych
  – Login i hasło
 • Zabezpieczenie urządzeń mobilnych
  – Urządzenia mobilne
  – Kryptografia
  – Zagrożenia i podatności urządzeń mobilnych
 • Zabezpieczenie przechowywania
 • Zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi

3. Przetwarzanie danych osobowych

 • Co to jest przetwarzanie danych?
 • Warunki przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  – Forma zgody na przetwarzanie danych osobowych
  – Wycofanie zgody
  – Przetwarzanie danych bez zgody
  – Obowiązek informacyjny
  – Przetwarzanie danych szczególnej kategorii
  – Przetwarzanie danych osobowych pracowników
  – Czy mogę powierzyć przetwarzanie danych?

4. Rejestry przetwarzania danych osobowych

 • Czym są rejestry przetwarzania danych osobowych
 • Kiedy należy prowadzić rejestr przetwarzania danych osobowych?
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Zakończenie

Egzamin

 

Materiał szkoleniowy zawiera:

nowoczesne scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji,
praktyczne porady i prostą interpretację wymagań,
przejrzyste schematy i opisy.

Ponadto materiał szkoleniowy dokładnie wyjaśnia:

 • czym jest RODO i dlaczego zostało wprowadzone,
 • jakie są najważniejsze pojęcia w Rozporządzeniu,
 • jakie zmiany zostały wprowadzone,
 • czym jest przetwarzanie danych i jakie są jego zasady,
 • czym jest zgoda na przetwarzanie danych i jakie prawa się z nią wiążą,
 • jakie kategorie danych przewiduje RODO,
 • kim jest Inspektor Danych Osobowych,
 • jak chronić dane osobowe,
 • czym są rejestry czynności przetwarzania danych osobowych.

Po ukończonym szkoleniu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF.

Istnieje możliwość wykupienia papierowej wersji certyfikatu ukończonego przez Państwa szkolenia. 

 

Uwaga: Przy zakupie dla większej ilości osób cena jest ustalana indywidualnie!

Dostęp do szkolenia: 30 dni

Kurs zdalny jest realizowany na platformie Moodle. Po wykupieniu szkolenia uczestnik dostaje indywidualny dostęp do platformy z udostępnionym kursem.

Shopping Cart