Strona główna » ISO 45001 » Kurs Audytor Wewnętrzny ISO 45001

Kurs Audytor Wewnętrzny ISO 45001

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

369.00 

Opis produktu

Prezentowane Państwu szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018. Norma ta zastępuje standard PN-N 18001.

ISO 45001:2018 to standard, którego celem jest:
– opracowanie ram do zarządzania ryzykami i szansami dotyczącymi BHP,
– zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą pracowników,
– zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.
Zastosowanie powyższych elementów w zarządzaniu wpływa na poprawę efektów działania w zakresie BHP.

Przekazany Państwu materiał szkoleniowy zawiera:
– przegląd wymagań zaktualizowanej normy,
– scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji,
– praktyczne wskazówki i porady związane z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych.

Uwaga: Każde oferowane szkolenie e-learningowe możemy dostosować do Twojej organizacji. W tej sprawie wyślij pytanie do biuro@centrum-doskonalenia.pl.

Moduły szkolenia:

Moduł I – Wprowadzenie
– Cele i program szkolenia
– Trochę historii
– Norma ISO 45001
– Struktura normy
– Wprowadzenie
– Definicje
Podsumowanie modułu I

Moduł II – Omówienie wymagań normy ISO 45001
Struktura normy
1-3 Wprowadzenie
4. Kontekst organizacji
– Kodeks pracy w rozdziale V
5.1 Przywództwo i zaangażowanie
5.2 Polityka BHP
5.3 Role, odpowiedzialność, uprawnienia
5.4 Konsultacje i współudział pracowników
6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans
6.2 Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia
Scenka: Zagrożenia i szanse
7.1 Wsparcie – zasoby
7.2 Wsparcie – kompetencje
7.3 Wsparcie – świadomość
7.4 Wsparcie – komunikacja
7.5 Wsparcie – udokumentowana informacja
Scenka: Wsparcie – udokumentowana informacja
8. Działania operacyjne
9.1 Ocena efektów działania – Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
9.2 Ocena efektów działania – Audit wewnętrzny
9.3 Ocena efektów działania – Przegląd zarządzania
10. Doskonalenie
– Incydenty
– Niezgodność
– Dokumentowanie
– Podsumowanie
– Test sprawdzający

Moduł III – Przygotowanie do auditu
– Co to jest audit?
– Scenka – Dlaczego auditujemy?
– Kto może być auditorem?
– Scenka – Rodzaje auditów
– Przygotowanie do auditu
– Przygotowanie do auditu – cd.
– Co i kogo auditujemy?
– Scenka – Rodzaje auditów
– Test sprawdzający

Moduł IV – Pytania auditora
– Scenka – Lista pytań
– Przyjaciele auditora
– Scenka – Pytania otwarte i zamknięte
– Zadawanie pytań
– Grupy pytań
– Przykładowe pytania
– Test sprawdzający

Moduł V – Przeprowadzenie auditu
– Przebieg auditu
– Scenka – Spotkanie otwierające
– Scenka – Przykład spotkania otwierającego
– Techniki auditowania
– Scenka – Techniki auditowania
– Podstawy komunikacji
– Zniekształcenia w przekazie
– Terytorium i odległości
– Zasady skutecznego słuchania
– Test sprawdzający

Moduł VI – Zakończenie auditu
– Ustalenia z auditu
– Dokumentowanie niezgodności
– Scenka – Opis niezgodności
– Przykładowe scenki auditowe
– Scenka auditowa
– Scenka – Spotkanie zamykające
– BHP z przymrużeniem oka
– Test sprawdzający
– Zakończenie
–  Egzamin

Po ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat w formacie PDF.

Istnieje możliwość wykupienia papierowej wersji certyfikatu ukończonego przez Państwa szkolenia.

Dostęp do szkolenia: 30 dni

Kurs zdalny jest realizowany na platformie Moodle. Po wykupieniu szkolenia uczestnik dostaje indywidualny dostęp do platformy z udostępnionym kursem.

Shopping Cart