Strona główna » ISO 27001 » Menedżer ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji

Menedżer ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

369.00 

Opis produktu

Szkolenie e-learningowe jest dla osób chcących uzyskać kwalifikacje Menedżera Ryzyka bezpieczeństwa informacji wg nowej normy ISO/IEC 27001:2022 oraz ISO 31000 i ISO 27005.

 

 

Szkolenie obejmuje omówienie wymagań ISO/IEC 27001:2022 w zakresie oceny ryzyka oraz wytycznych ISO 31000 i ISO 27005 w zakresie zarządzania ryzykiem.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznym podejściem do procesu zarządzania ryzykiem, poznają metodykę oceny ryzyka a poprzez scenki zobaczą typowe sytuacje związane z ryzykiem.

Bardzo szczegółowo omówiony został proces zarządzania ryzykiem obejmujący: ustanowienie kontekstu, identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, ewaluację ryzyka, postepowanie z ryzykiem, akceptacji ryzyka i komunikacji.

Kursant po ukończeniu szkolenia posiłkując się omawianą metodyką i zamieszczonymi przykładami może samodzielne przeprowadzić analizę ryzyka w swojej organizacji.

 

Na dole znajduje się filmik prezentujący Nasze szkolenie.

 

Dostajecie Państwo cały rok dostępu, w dowolnym miejscu i czasie możecie sięgać po udostępniony materiał.

 

Materiał szkoleniowy zawiera:

– szczegółowe omówienie wymagań
– scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji,
– przykłady formularzy,
– praktyczne porady i interpretację wymagań i wytycznych norm.

 

Moduły szkolenia:

Moduł I: Zarządzanie ryzykiem w teorii

– Ryzyko i normy.
– Co to jest ryzyko?
– Zasady zarządzania ryzykiem.
– Definicje.
– Ryzyko wg ISO 27005 i ISO 31000
– Model zarządzania ryzykiem – struktura ramowa
– Proces Zarządzania ryzykiem

Moduł II: Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27001:2022

Moduł III: Metodyka oceny ryzyka w praktyce

– Omówienie metodyki oceny ryzyka
– Wybrane metodyki analizy ryzyka

Moduł III: Zadania menadżera ryzyka

– Zadania Menadżera Ryzyka
– Scenka: Nowe zadania Menadżera Ryzyka

Egzamin końcowy

 

Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymasz certyfikat w formacie PDF.

Jest możliwość dokupienia certyfikatu w wersji papierowej.

 

Kurs zdalny jest realizowany na platformie Moodle. Po wykupieniu szkolenia uczestnik dostaje indywidualny dostęp do platformy z udostępnionym kursem.

Shopping Cart