Regulamin

Regulamin i polityka prywatności w Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

Ochrona prywatności

Administratorem Danych

Administrator Danych: Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000139727, NIP: 524-18-17-900, REGON: 01226876.

Kontakt do Administratora Danych

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, skarg i incydentów, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@centrum-doskonalenia.pl lub pod numerem: +48 22 487 91 02

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas zgłoszenia na szkolenie

Podczas rejestracji na szkolenie zapytamy Cię o Twoje Imię i Nazwisko, Twoje dane kontaktowe (adres email lub/i nr telefonu), na który zostanie wysłana prośba o potwierdzenie zgłoszenia na szkolenie oraz dane adresowe, wymagane do faktury, która zostanie wystawiona za szkolenie

Dane zbierane w ramach udzielania dostępu do szkoleń e-learningowych

Przy zakupie szkolenia e-learningowego oraz w ramach realizacji usługi po przez udzielenie dostępu do Platform szkoleniowej Moodle zostaną zebrane/ zostaniesz zapytany o następujące dane:

 • Imię i Nazwisko uczestników szkolenia jako dane wymagane do założenia konta użytkownika na Platformie szkoleniowej Moodle,
 • Adres e-mail uczestników szkolenia, na który zostanie wysłana wiadomość o rejestracji użytkownika w raz z danymi do zalogowania.

W przypadku zamówień zbiorowych, podmiot składający zamówienie jest odpowiedzialny za przekazanie listy adresów e-mail wraz z ww. danymi osób, które mają uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym na adres e-mail: biuro@centrum-doskonalenia.pl oraz zapoznanie ich z zasadami z jakimi ich dane będą przetwarzane.

Po otrzymaniu listy, na podstawie podanych danych założone zostaje konto użytkownika z dostępem do szkolenia e-elearningowego.

Dane zbierane automatycznie

W ramach korzystania ze szkolenia e-learingowego automatycznie zbierane są dane: Imię i Nazwisko, adres e-mail Twój adres IP.

Dane zbierane przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym

Gdy dokonujesz zakupu w naszym sklepie na stronie internetowej, w ramach przyjęcia oraz obsługi zamówienia zbierane są następujące dane: Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Adres IP.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza na stronie internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, nr telefonu itp.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są zbierane w celach:

 • realizacji rezerwacji, podpisania umowy szkoleniowej i realizacji szkolenia stacjonarnego i on-line (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • realizacji zamówienia, rejestracji użytkownika i udzielaniu dostępu do platformy szkoleniowej Moodle dla szkoleń e-learningowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • realizacji zamówienia złożonego na materiały szkoleniowe w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obsługi procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • archiwizacji danych dla ewentualnego ustalenia i odtworzenia Certyfikatu wystawionego w wersji papierowej na wniosek uczestnika, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • archiwizacji danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania

 • Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą lub złożonego zamówienia, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 • Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach ustalenia i odtworzenia Certyfikatu na wniosek uczestnika przez okres dwóch lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

 • W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
 • Dane zbierane podczas zgłoszenia na szkolenie będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym wystawienia i wysłania Tobie certyfikatu oraz faktury za szkolenie. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej rozliczenia księgowe. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne jeżeli chcesz uczestniczyć w szkoleniu.
 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku i posłużą nam do optymalizacji naszego portalu.
 • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 • Dane są przetwarzane w systemach utrzymywanych przez profesjonalnych dostawców usług informatycznych.

Komu powierzamy lub przekazujemy Twoje dane?

 • W ramach realizacji usługi szkoleniowej oraz usługi polegającej na udzieleniu dostępu do szkolenia e-learningowego podmiotem przetwarzającym  twoje dane jest Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM sp. z o.o.. W ramach realizacji warunków umowy lub usługi Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom mającym udział przy realizacji tychże warunków. Wszelkie powierzenie danych odbywa się na podstawie podpisanych wcześniej umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z danymi podmiotami.
 • W ramach realizacji usługi szkoleniowej Twoje dane mogą zostać powierzone podmiotom będącym podwykonawcami usług.
 • W ramach realizacji usługi polegającej na udzieleniu dostępu do szkolenia e-learningowego Twoje dane zostaną powierzone  podmiotowi będącym hostingodawcą platformy szkoleniowej Moodle.
 • W ramach realizacji przepisów podatkowych Twoje dane mogą zostać powierzone podmiotowi obsługującemu proces księgowy.
 • W ramach obsługi procesów administracyjnych Twoje dane mogą zostać powierzone podmiotowi  obsługującemu procesy w obszarze IT
 • W ramach realizacji przepisów prawa Twoje dane są przekazywane do właściwych organów administracji publicznej.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Dbając o przejrzystość przetwarzania Twoich danych osobowych, informujemy że:

 • podanie Twoich danych w ww. celu jest całkowicie dobrowolne;
 • masz prawo do:
  • żądania dostępu do Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
  • niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
   • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych;
   • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • przenoszenia danych, w tym do:
   • otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyłaś/eś Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
   • żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich, dostęp do nich mają tylko wyznaczone i przeszkolone osoby. Dane przechowywane są na zabezpieczonych i zaufanych serwerach.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie

Regulamin sklepu

Definicje:

1. Sklep – prowadzony przez spółkę Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.  sklep internetowy działający pod adresem: http://e-doskonalenie.pl, sprzedający towary związane z systemami zarządzania (szkolenia e-learning, ebooki, oprogramowanie) za pośrednictwem Internetu;
2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i uruchomi wybraną przez Klienta formę dostawy (np. wysyłka pocztą elektroniczna, kurierem, pocztą tradycyjną);
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
5. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
6. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat;
7. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
8. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
9. Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)
10. E-book – książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.).
11. Pliki elektroniczne – treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;
12. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
13. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.e-doskonalenie.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.2. Sklep jest prowadzony przez firmę:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

tel.: +48 22 487 91 02
tel. kom: + 48 784 393 351
biuro@centrum-doskonalenia.pl

Dane spółki
Numer KRS 0000139727
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 50000 zł,
NIP: 524-18-17-900
REGON: 012268762

Konto bankowe: PKO BP SA, 80 1020 1013 0000 0602 0225 7392

2. Adres do korespondencji:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

3. W momencie zamówienia Klient musi zaakceptować niniejszy regulamin i wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail. Oferta ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu towaru w magazynie.

II. Dane osobowe

1. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwanym RODO. Więcej o ochronie prywatności w Polityce prywatności.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sklep w celu przekazywania Klientowi informacji o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Realizuj zamówienie”.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe Sklepu, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem że system teleinformatyczny Klienta spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

 • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 • Procesor: 1 GHz, RAM: 2 GB pamięci RAM, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768, dysk twardy: 1,0 GB wolnego miejsca
 • Sterowanie: klawiatura, mysz
 • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 20)

3. Żeby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którymi można będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 7 dni, ale obsługa Sklepu dołoży starań, żeby zapewnić, że zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane najpóźniej 2 dni robocze od złożenia zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Cena wyświetlana przy towarze nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru po wyborze sposobu dostawy. Na           ostateczny koszt zamówienia składają się: cena towaru i cena dostawy. Koszt dostawy nie jest doliczany do e-wydań przesyłanych drogą elektroniczną.

9. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

10. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Wymagane jest poprawne wypełnienie danych firmy wraz z numerem NIP.

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłynięcie należnej kwoty na konto bankowe sklepu. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia, zostaną anulowane przez Administratora e-sklepu.

12. Sklep internetowy oferuje trzy formy płatności:
a) za pobraniem
– płatność dokonywana jest listonoszowi, kurierowi lub w urzędzie pocztowym w momencie odbioru przesyłki,
b) przelewem bankowym –przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy, e-wydanie udostępnione jest po zaksięgowaniu wpłaty.
c) Przelewy24 – 
przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy, e-wydanie udostępnione jest po zaksięgowaniu wpłaty.

13. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Dokonując zakupu Nabywca automatycznie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. W przypadku zamówienia treści cyfrowych faktura wysłana jest na adres e-mail podany podczas składania zamówienia

IV. Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub nastąpiło jego pierwsze użycie;
 • dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Oświadczenie należy przesłać na adres:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

lub elektronicznie na adres:

biuro@centrum-doskonalenia.pl

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że taka zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania na konto bankowe z którego została dokonana zapłata za towar. W przypadku braku konta bankowego Sklep wyśle wezwanie do wskazania konta bankowego, na które taki zwrot powinien zostać zrealizowany. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie lub opóźnienie zwrotu należności z powodu nie wskazania przez Klienta prawidłowego konta bankowego.

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku reklamacji Klient powinien zgłosić reklamację, podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Reklamację należy zgłosić na adres:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

lub elektronicznie na adres:

biuro@centrum-doskonalenia.pl

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

V. Zakup treści cyfrowych (wydawnictw elektronicznych, ebooków)

1. Wydawnictwa elektroniczne (ebooki) objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm). Zabronione jest rozpowszechnianie, udostępnianie zakupionego e-booka lub jego fragmentów, wykonywanie kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku.

2. Wydawnictwa elektroniczne są personalizowane poprzez umieszczenie informacji o właścicielu ebooka w jego treści (stopka) oraz dodatkowo ukrytej w pliku, umożliwiającej identyfikację Klienta.

3. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Sklepu i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

Regulamin korzystania ze szkoleń e-learningowych

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, udostępniającym szkolenia e-learningowe, którego właścicielem jest Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o.

Definicje:

1. Zleceniobiorca – Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139727, NIP: 524-18-17-900, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.

2. Zleceniodawca – osoba prawna lub fizyczna, wskazana odpowiednio w Zamówieniu zakupu.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.

4. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.

5. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Administratora Platformy, jak również w procesie odzyskiwania hasła.

6. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Administratora podczas procesu rejestracji.

7. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

8. Platforma (https://meritum.moodle.org.pl/) – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://meritum.moodle.org.pl/.

9. Certyfikat – elektroniczny dokument wystawiony Użytkownikowi po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym (minimum 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego).

10. Podmiot – firma szkoleniowa z siedzibą na ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, uprawniona do wystawiania Certyfikatów i prowadzenia stosownej dokumentacji szkoleniowej.

11. Licencja – to prawo do korzystania ze Szkolenia, przez jednego i tego samego Użytkownika. Przyznanie Licencji dla wskazanej w formularzu rejestracyjnym ilości Użytkowników na korzystanie ze Szkolenia należy rozumieć jako możliwość nieograniczonego korzystania z tego Szkolenia przez wskazaną formularzu rejestracyjnym ilość, tych samych zidentyfikowanych Użytkowników przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie otrzymania drogą poczty elektronicznej danych dostępowych do Szkolenia przez Użytkownika.

Postanowienia:

1. Udostępnienie Szkolenia jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności za wykonanie przedmiotu Zlecenia Szkolenia. Uiszczenie opłaty Licencyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie dokonywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Zleceniobiorcy droga poczty elektronicznej, faktury pro-forma. Oryginalny druk faktury zostanie wystawiony w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

2. Po otrzymaniu wpłaty za udzielenie Licencji, wszystkim Użytkownikom wskazanym w formularzu rejestracyjnym przesłanym przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy, zostanie wysłany mail z danymi dostępowymi do odpowiedniego Szkolenia.

3. Szkolenie udostępniane jest na okres 30 dni od daty przekazania Zleceniodawcy danych dostępowych.

4. W przypadku braku możliwości skorzystania z szkolenia e-learningowego, wynikającego z awarii technicznej, okres na jaki szkolenie zostało udostępnione zostaje wydłużony o 7 dni. Dni, w których dostęp do szkolenie był uniemożliwiony nie wliczają się do okresu udostepnienia usługi.

5. Cena szkolenia zawiera koszt jednorazowego wystawienia elektronicznego certyfikatu (lub certyfikatów w przypadku większej ilości użytkowników tego samego Zleceniodawcy) potwierdzającego ukończenie Szkolenia i udostępnienia go Użytkownikowi na Platformie. Wystawienie certyfikatów nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Użytkownika wyniku wyższego niż 70 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego Szkolenia.

6. Każdy z Użytkowników przed przystąpieniem do Szkolenia będzie zobligowany do podania kompletnych i poprawnych danych osobowych (imienia, nazwiska,), które są wymagane z mocy prawa do wystawienia Certyfikatu, co oznacza, iż akceptuje klauzule o niżej podanej treści:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe, podane w formularzu wyświetlanym przed rozpoczęciem Szkolenia, będą przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa, w celu wystawienia Zaświadczenia ukończenia szkolenia i prowadzenia dokumentacji Szkolenia, w szczególności sporządzenia dziennika szkolenia, oraz protokołu z egzaminu (testu końcowego). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia (udostępnienia) Szkolenia. Przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.

7. Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa w pierwszym zdaniu punktu 5, będzie możliwe w formularzu na stronie, która zostanie wyświetlona, jako pierwsza po zalogowaniu się na platformę.

8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikłe z wad oprogramowania, na które udzielił Zleceniodawcy Licencji zgodnie z Zleceniem. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, wynikłe z wad oprogramowania, na które udzielił Zleceniodawcy Licencji stosownie do zamówienia

Minimalne wymagania techniczne komputera użytkownika szkolenia/szkoleń:

Sprzęt:

 • Procesor Pentium 233 MHz lub lepszy
 • 256 MB pamięci RAM lub więcej
 • Monitor o rozdzielczości 800×600 pikseli lub większej
 • Liczba kolorów 16-bit (65536 kolorów) lub większa
 • Karta dźwiękowa (opcjonalnie)
 • Słuchawki lub głośniki (opcjonalnie)

System operacyjny:

 • Windows: XP, Vista, 7, 10, 11, ; macOS
 • Oprogramowanie dodatkowe
 • Plugin Macromedia Flash Player 7.19 lub wyższy
 • Przeglądarka: Google Chrome; Mozilla FireFox, Opera, Safari, Microsoft Edge
 • Włączona możliwość wykonywania skryptów JavaScript i kaskadowych arkuszy stylów (CSS), włączona obsługa cookies.

Regulamin korzystania ze szkoleń e-learningowych obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

Historia zmian

Data ostatniej edycji dokumentu: 08.03.2022 r.

Shopping Cart