Strona główna » ISO 45001 » Kurs Pełnomocnik ISO 45001

Kurs Pełnomocnik ISO 45001

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

615.00 

Opis produktu

Szkolenie skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018. Materiał szkoleniowy został przygotowany tak, aby maksymalnie pomóc osobie pełniącej funkcję pełnomocnika w przygotowaniu organizacji do certyfikacji.

ISO 45001:2018 to standard, którego celem jest:
– opracowanie ram do zarządzania ryzykami i szansami dotyczącymi BHP,
– zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą pracowników,
– zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.
Zastosowanie powyższych elementów w zarządzaniu wpływa na poprawę efektów działania w zakresie BHP.

Proponujemy szkolenie e-learningowe zawierające:

– scenki z dialogami, zapisy realnych dyskusji, z udziałem: pełnomocnika, trenera, zarządu, kierownictwa organizacji, audytora wewnętrznego,

– charakterystykę funkcji i zadań pełnomocnika,

– praktyczne porady i prostą interpretację wymagań normy.

 

Moduły szkolenia:

Wprowadzenie do kursu

Moduł I – Obowiązki i zadania pełnomocnika

 • Obowiązki i zadania pełnomocnika
 • Obowiązki i zadania pełnomocnika cd
 • Pamiętaj
 • Nowe obowiązki pełnomocnika
 • Uwaga
 • Kwalifikacje
 • Integracja ISO 45001
 • Test sprawdzający

Moduł II – Etapy wdrożenia Systemu Zarządzania BHP

 • ETAP 1: Szkolenie zarządu firmy
 • ETAP 2: Szkolenie kierowników i pracowników
 • Dokumentacja SZBHP wymagana normą to
 • Przykłady dokumentacji z Certusa
 • ETAP 3: Wdrożenie systemu
 • ETAP 4: Szkolenie auditorów wewnętrznych
 • ETAP 5: Przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • ETAP 6: Działania poauditowe
 • ETAP 7: Przegląd zarządzania
 • Test sprawdzający

Moduł III – Wymagania normy

 • Struktura normy
 • 1-3 Wprowadzenie
 • 4. Kontekst organizacji
 • Kodeks Pracy w rozdziale 5
 • 5.1 Przywództwo i zaangażowanie
 • 5.2 Polityka BHP
 • 5.3 Role, odpowiedzialność, uprawnienia
 • 5.4 Konsultacje i współudział pracowników
 • 6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans
 • 6.2 Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia
 • Scenka: Zagrożenia i szanse
 • 7.1 Wsparcie – zasoby
 • 7.2 Wsparcie – kompetencje
 • 7.3 Wsparcie – świadomość
 • 7.4 Wsparcie – komunikacja
 • 7.5 Wsparcie – udokumentowana informacja
 • Scenka: Wsparcie – udokumentowana informacja
 • 8. Działania operacyjne
 • 9.1 Ocena efektów działania – Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
 • 9.2 Ocena efektów działania – Audit wewnętrzny
 • 9.3 Ocena efektów działania – Przegląd zarządzania
 • 10. Doskonalenie
 • Incydenty
 • Niezgodność
 • Dokumentowanie
 • Podsumowanie
 • Test sprawdzający

Moduł IV – Procedury

 • Procedury systemowe
 • Procedury pozostałe
 • Księga BHP

Moduł V – Audit certyfikacyjny

 • Audit certyfikacyjny
 • Etap 1 auditu certyfikującego – audit dokumentacji:
 • Etap 2 auditu certyfikującego składa się z:
 • Spotkanie Trenera z Pełnomocnikiem
 • Test sprawdzający
 • Zakończenie
 • Egzamin końcowy.

Po ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat w formacie PDF.

Istnieje możliwość wykupienia papierowej wersji certyfikatu ukończonego przez Państwa szkolenia.

Dostęp do szkolenia: 30 dni

Shopping Cart