Strona główna » e-book » Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001:2015 – PORADNIK

Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001:2015 – PORADNIK

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

100.00 

Opis produktu

Praktyczny podręcznik do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

„Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001:2015” to podręcznik zawierający wskazówki do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami najnowszego wydania normy ISO 9001:2015.

Stosowana przez doradców Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM metoda wdrażania systemów zarządzania jakością, wykorzystuje sposób podejścia poprzez analizę, monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w firmie. Opracowanie to jest przeznaczone dla pełnomocników, konsultantów i pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających system zarządzania jakością.

Podręcznik umożliwia w sposób prosty i szybki przygotować organizację do certyfikacji systemu zarządzania jakością, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Szybko, ale jednocześnie, w sposób zrozumiały dla pracowników przedsiębiorstwa.

Przyjęta struktura podręcznika, na 81 stronach formatu A4, opisuje w prosty sposób jakie prace należy wykonać, aby przygotować organizację do auditu certyfikującego.

Podręcznik zawiera:

 • opis etapów wdrożenia z podpowiedziami jak je skutecznie przeprowadzić,
 • interpretację punktów normy,
 • wiedzę z zakresu podejścia procesowego,
 • liczne przykłady,
 • praktyczne wskazówki,
 • przykładowe dokumenty.

Wybór materiałów wynika z doświadczeń konsultantów, nabytych podczas wdrożeń systemów zarządzania jakością w dziesiątkach organizacji, w firmach produkcyjnych, usługowych, urzędach, placówkach medycznych jak również doświadczeń nabytych podczas setek godzin szkoleniowych poświęconych tematyce jakości.

Podręcznik składa się z części odpowiadających etapom wdrożenia, a są to:

 • wstęp,
 • Opracowanie systemu – Etap 1 (Spotkanie z kierownictwem),
 • Etap 2 (Szkolenie grup roboczych),
 • Etap 3 i 4 (Analiza ryzyka i opracowanie dokumentacji systemowej)
 • Wdrożenie i ocena systemu – Etap 5 (szkolenie audytorów wewnętrznych), Etap 6 (wdrożenie i doskonalenie systemu),
 • Etap 7 (Przegląd zarządzania),
 • Wybór jednostki certyfikującej.

Procedury, które opisane są w podręczniku przygotowane zostały w aplikacji Certus, będącej naszym autorskim oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji systemu jakości. Osoby, które zakupiły podręcznik mogą dodatkowo zakupić aplikację Certus zawierającą wersję elektroniczną opisanych procedur.

Wersja elektroniczna e-book PDF

Format: A4
Ilość stron: 81

Shopping Cart