Strona główna » e-book » ISO 9001:2015 Wymagania, Zmiany, Porady

ISO 9001:2015 Wymagania, Zmiany, Porady

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

80.00 

Opis produktu

Podręcznik do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

„SO 9001:2015 Wymagania, zmiany, porady” to podręcznik zawierający wskazówki do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami nowego wydania normy ISO 9001 z 2015.

Stosowana przez doradców Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM metoda wdrażania systemów zarządzania jakością, wykorzystuje sposób podejścia poprzez analizę, monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w firmie. Opracowanie to jest przeznaczone dla pełnomocników, konsultantów i pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających system zarządzania jakością.

Podręcznik umożliwia w sposób prosty i szybki przygotować organizację do certyfikacji systemu zarządzania jakością, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Szybko, ale jednocześnie, w sposób zrozumiały dla pracowników przedsiębiorstwa.

Wybór materiałów wynika z doświadczeń konsultantów, nabytych podczas wdrożeń systemów zarządzania jakością w dziesiątkach organizacji, w firmach produkcyjnych, usługowych, urzędach, placówkach medycznych jak również doświadczeń nabytych podczas setek godzin szkoleniowych poświęconych tematyce jakości.

Wersja elektroniczna e-book

Format: A4
Ilość stron: 130

Shopping Cart