Strona główna » rodo » Kurs Inspektor ds. RODO

Kurs Inspektor ds. RODO

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

553.50 

Opis produktu

Szkolenie obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu obowiązków i roli jakie ma sprawować Inspektor RODO w organizacji.  Zawartość merytoryczna szkolenia została przygotowana przez wykwalifikowaną kadrę ekspertów  ds. danych osobowych z wieloletnim doświadczeniem, a dzięki multimedialnej formie i nowoczesnej grafice szkolenie aktywizuje uczestnika i ułatwia przyswajanie wiedzy. Podczas trwania szkolenia uczestnik bierze w nim czynny udział, poprzez pytania kontrolne, które pojawiają się w celu weryfikacji przyswajanej na bieżąco wiedzy.

Szkolenie e-learningowe jest wygodnym rozwiązaniem, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie gwarantując profesjonalny i rzetelny zakres wiedzy.

Moduły szkolenia:

1. Wprowadzenie do kursu

2. Dane osobowe

 • Prawo i funkcje w ochronie danych osobowych
 • Czym jest RODO?
 • Obowiązki przedsiębiorstwa w kwestii ochrony danych
 • Terminy i definicje
 • Co to są dane osobowe?
 • Scenka: Identyfikacja danych osobowych
 • Grupy danych osobowych
 • Co nie jest daną osobową?
 • Kary finansowe

3. Ochrona Danych Osobowych

 • Poziomy zabezpieczeń
 • Obszary zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie budynku
 • Zabezpieczenie pomieszczeń
 • Zabezpieczenie komputerów stacjonarnych
 • Zabezpieczenie urządzeń mobilnych
 • Zabezpieczenie przechowywania
 • Zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi

4. Przetwarzanie Danych Osobowych

 • Co to jest przetwarzanie danych?
 • Warunki przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Forma zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wycofanie zgody
 • Przetwarzanie danych bez zgody
 • Obowiązek informacyjny
 • Przetwarzanie danych szczególnej kategorii
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników
 • Czy mogę powierzyć przetwarzanie danych?

5. Rejestry przetwarzania Danych Osobowych

 • Czym są rejestry przetwarzania danych osobowych
 • Kiedy należy prowadzić rejestr przetwarzania danych osobowych?
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania

6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Wyznaczanie inspektora ochrony danych
 • Zgłoszenie i odwołanie IOD
 • Kto może zostać inspektorem ochrony danych?
 • Status inspektora ochrony danych
 • Zadania inspektora ochrony danych
 • Incydent bezpieczeństwa
 • Naruszenie ochrony danych osobowych
 • Scenka: Kontekst organizacji
 • Ubezpieczenie OC
 • Zakończenie

7. Egzamin

 

W ramach szkolenia poznasz:

 • obowiązujące przepisy prawne, również kary
 • obowiązki przedsiębiorstwa
 • terminy i definicje
 • co to są dane osobowe, ich grupy, co jest a co nie jest daną osobową
 • poziomy i obszary stosowanych zabezpieczeń
 • wszystko o przetwarzaniu danych osobowych
 • rejestry przetwarzania danych osobowych i kategorii czynności przetwarzania wraz z przykładami
 • kto może zostać Inspektorem, jak go powołać i odwołać, jego zadania
 • co robić z incydentami i naruszeniami
 • jak Inspektor może się ubezpieczyć?

Materiał szkoleniowy zawiera:

 • nowoczesne scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji,
 • praktyczne porady i prostą interpretację wymagań,
 • przejrzyste schematy i opisy,
 • egzamin,
 • Certyfikat „Inspektora Ochrony Danych Osobowych” (od razu jest do pobrania certyfikat w wersji elektronicznej ale istnieje możliwość dokupienia certyfikatu w wersji papierowej)

 

Dostęp do szkolenia: 30 dni

Shopping Cart