Strona główna » ISO 45001 » Kurs Audytor Wewnętrzny ISO 45001

Kurs Audytor Wewnętrzny ISO 45001

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

369.00 

Opis produktu

Prezentowane Państwu szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018. Norma ta zastępuje standard PN-N 18001.

ISO 45001:2018 to standard, którego celem jest:
– opracowanie ram do zarządzania ryzykami i szansami dotyczącymi BHP,
– zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą pracowników,
– zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.
Zastosowanie powyższych elementów w zarządzaniu wpływa na poprawę efektów działania w zakresie BHP.

 

Przekazujemy Państwu miesięczny dostęp do 10 godzinnego materiału szkoleniowego, który omawia zadania audytora wewnętrznego. Obejmuje on:
– wyjaśnienie co to jest audyt, dlaczego audytujemy i jakie są rodzaje audytów

– wyjaśnienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem BHP

– jakie wymagania są stawiane audytorom wewnętrznym

– szczegółowe omówienie procedury audytów wewnętrznych

– zasady planowania i przygotowania się do audytu, w tym jak układać pytania i komunikować się z audytowanym

– omówienie jakie są techniki audytowania i jak zapisywać ustalenia z audytu.

Ponadto szkolenie zawiera:

– omówienie wymagań normy

 

Uwaga: Każde oferowane szkolenie e-learningowe możemy dostosować do Twojej organizacji. W tej sprawie wyślij pytanie do biuro@centrum-doskonalenia.pl.

 

Szkolenie zawiera scenki filmiki prezentujące dyskusje szkoleniowe „z życia wzięte”, w sposób praktyczny wyjaśniający omawiane wymagania.

 

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymujecie Państwo certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018, potwierdzający nabyte kwalifikacje, uprawniający do przeprowadzania audytów wewnętrznych.

 

Certyfikat jest dostępny w formacie PDF lub wysłany pocztą, w przypadku wykupienia wersji papierowej.

Shopping Cart