Strona główna » e-book » Analiza Ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Analiza Ryzyka w bezpieczeństwie informacji

W cenę kursu wliczone są zaświadczenie lub certyfikat w formacie PDF poświadczające ukończenie szkolenia.

40.00 

Opis produktu

Poradnik opisujący podejście do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Zawiera opis metodyki oceny ryzyka oraz przykłady zastosowania.

Poradnik opisujący podejście do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg ISO 27005:2011 ora ISO 27001:2005. Zawiera opis metodyki oceny ryzyka oraz przykłady zastosowania.

Jeżeli borykasz się z zagadnieniami oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji i nie wiesz, jak się do tego zabrać to ten poradnik jest dla Ciebie. Zawiera kompletny opis metodyki oceny ryzyka, wraz z przykładami aktywów, zagrożeń i podatności oraz ze wzorami dokumentów, które będą pomocne podczas identyfikacji aktywów oraz analizy i ewaluacji ryzyka.

Spis treści poradnika

 • Wstęp. 5
 • Wprowadzenie do analizy ryzyka. 6
 • Parę słów o analizie ryzyka. 7
 • Struktura zarządzania ryzykiem.. 11
 • Role, odpowiedzialności i uprawnienia. 12
 • Kontekst zarządzania ryzykiem. 14
 • Ustanowienie kontekstu. 15
 • Identyfikacja ryzyka. 17
 • Identyfikacja aktywów. 18
 • Identyfikacja zagrożeń. 21
 • Identyfikacja podatności 23
 • Analiza ryzyka. 27
 • Ocena prawdopodobieństwa. 28
 • Obliczenie ryzyka i ryzyka szczątkowego. 30
 • Ewaluacja ryzyka. 32
 • Kryteria akceptacji ryzyka i poziom ryzyka akceptowalnego. 33
 • Postępowanie z ryzykiem.. 34
 • Postępowanie z ryzykiem (PN-ISO/IEC 27001:2007, 4.2.1 f) 35
 • Monitorowanie, przegląd i informowanie o ryzyku. 38
 • Monitorowanie, przegląd i informowanie o ryzyku. 39
 • Analiza, ocena i działania związane z ryzykami (PN-ISO/IEC 27001:2007, 4.2.1 h, i) 40
 • Załączniki 41

Ilość stron: 48

Format: A4, PDF, poradnik w wersji elektronicznej.

Shopping Cart